FRA HOLDNING TIL HANDLING

AltKom tilbyder bæredygtige produkter og services med relation til markedsføring. Vi er, så vidt vides, den eneste virksomhed af sin slags der er Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

Når vi hos AltKom taler om bæredygtighed, så mener vi det! Det er ikke bare et markedsføringsstunt og tomme ord. Når vi vælger leverandører, produkter kontorartikler eller pakkematerialer så sker ud fra en samlet vurdering af gevinster og omkostninger på såvel den miljømæssige som den sociale og den økonomiske bundlinje.

Vi håber naturligvis at vi får succes, men vores succeskriterie er ikke alene økonomisk vækst. Det er langt vigtigere for os at vise at det er muligt at drive en socialt ansvarlig og miljøbevidst virksomhed på ordinære markedsvilkår. Så når vi drømmer om at vokse os store handler ikke om profit, men om at skabe nogle rammer hvorigennem vi kan medvirke til at gøre en forskel for flere.